Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Yksityisen sektorin rooli kehityksessä on merkittävä

Kehitysmaiden vauraus ja hyvinvointi syntyvät ihmisten tekemästä työstä. Suomi tukee kehitysmaiden yritystoiminnan kehittymistä ja hyödyntää tässä myös suomalaisten yritysten osaamista. Kehitysyhteistyö luo markkinoita, työtä ja yhteyksiä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pyrkimyksenä on poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta ja turvata hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla. Tämä onnistuu vain julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä.

Vuonna 2014 YK arvioi, että kehitysmaiden tulisi investoida vuositasolla noin 3 300—4 500 miljardia dollaria, jotta ne voivat saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Yrityksillä on tässä keskeinen rooli yhteistyökumppaneina ja myös rahoittajina. 

Samalla tarvitaan myös kehitysyhteistyötä, sillä se vahvistaa rakenteita, jotka helpottavat yritysten toimintaedellytyksiä. Hyvin toimiva hallinto ja riippumaton oikeuslaitos takaavat liiketoiminnalle vakaat olot. Tehokas julkinen sektori on myös yksityisen sektorin etu. Koulutus puolestaan takaa, että yrityksille löytyy osaavaa työvoimaa. Julkisen sektorin vastuulla on myös markkinoille pääsyä helpottavan infrastruktuurin suunnittelu ja toteuttaminen.

Kasvava yksityinen sektorin on tärkeä työllistäjä myös kehitysmaissa. Afrikka on väestöltään kaikkein nuorin maanosa. Afrikan kehityspankin ja YK:n kehitysohjelma UNDP:n mukaan Afrikan työmarkkinat kasvavatkin joka vuosi 12 miljoonalla ihmisellä. 

Yrityksille tarkoitettuja kehitysyhteistyön rahoitusmuotoja on useita

Kehitysmaat tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Ulkoministeriö tukee kehitysyhteistyövaroin suomalaisten yritysten kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia kehitysmaissa. Toiminnan tavoitteena tulee aina olla kohdemaiden taloudellisen, sosiaalisen tai ympäristöllisen kehityksen edistäminen.

Ulkoministeriö, Finnfund ja Finnpartnership ovat Team Finland -verkoston jäseniä.

Osa kehitysyhteistyövaroista suunnataan kehitysyhteistyöhankkeisiin, joiden toteuttamisesta järjestetään tarjouskilpailu. Tiedot avoinna olevista tarjouskilpailuista löytyvät pääsääntöisesti julkisten hankintojen Hilma-palvelusta. Lisätietoja löydät myös täältä.

Suoraan yrityksille suunnattuja rahoitusmuotoja on useita. Löydät niistä lisää tietoa täältä.

Aiemmin käytössä olleista korkotukiluotoista on luovuttu vuonna 2016.

Esite ulkoministeriön SlideShare-tilillä

Lue lisää esitteestä:

pdfSuomi tukee kestävää yritystoimintaa kehitysmaissa (pdf, 2 sivua, 87kt).

Takaisin ylös