Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Yksityisen sektorin rooli kehityksessä on merkittävä

Kehitysmaiden vauraus ja hyvinvointi syntyvät ihmisten tekemästä työstä. Suomi tukee kehitysmaiden yritystoiminnan kehittymistä ja hyödyntää tässä myös suomalaisten yritysten osaamista. Kehitysyhteistyö luo markkinoita, työtä ja yhteyksiä.

Kehitysyhteistyön rahoitusmuotoja yrityksille

Kehitysmaat tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Ulkoministeriö tukee kehitysyhteistyövaroin suomalaisten yritysten kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia kehitysmaissa.

Esite ulkoministeriön SlideShare-tilillä

Toiminnan tavoitteena tulee aina olla kohdemaiden taloudellisen, sosiaalisen tai ympäristöllisen kehityksen edistäminen.

Ulkoministeriö, Finnfund ja Finnpartnership ovat Team Finland -verkoston jäseniä.

Lue lisää esitteestä:

pdfSuomi tukee kestävää yritystoimintaa kehitysmaissa (pdf, 2 sivua, 87kt)

Finnfund

Suomen valtion enemmistöomistama kehitysrahoituslaitos Finnfund tarjoaa yrityksille pitkäaikaista riskirahoitusta ja investointilainoja kannattaviin hankkeisiin kehitysmaissa ja Venäjällä. Finnfundia rahoitetaan kehitysyhteistyömäärärahoista vuosittain noin 10 miljoonalla eurolla. Tutustu alta Finnfundin rahoittamiin hankkeisiin:

Liikekumppanuusohjelma Finnpartnership

Finnpartnership on ulkoasiainministeriön rahoittama ohjelma, jonka tavoitteena on tukea suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten ja toimijoiden kaupallista yhteistyötä. Ohjelmaa hallinnoi tällä hetkellä Finnfund. Ohjelmaa rahoitetaan kehitysyhteistyömäärärahoista vuosittain noin 4 miljoonalla eurolla.

Finnpartnership tarjoaa kehitysmaaliiketoimintaan liittyvää neuvontaa ja taloudellista tukea hankkeiden suunnittelu- ja kehitysvaiheisiin sekä koulutukseen. Tutustu alta Finnpartnershipin menestystarinoihin:

BEAM - Business with Impact

BEAM on Tekesin ja ulkoministeriön alkuvuodesta 2015 käynnistämä ohjelma. Sen tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita ratkaisemaan innovaatioiden avulla maailman kehityshaasteita. Innovaatiot voivat olla uusia tuotteita, palveluja, liiketoimintamuotoja, teknologioita ja sosiaalisia innovaatioita.

Tavoitteena on samalla luoda uutta, kestävää liiketoimintaa niin Suomeen kuin kehittyvien ja kehitysmaiden markkinoille.

BEAM on viisivuotinen ohjelma, jonka laajuus on noin 50 miljoonaa euroa. Tästä rahoituksesta puolet tulee Tekesiltä ja ulkoministeriöltä ja puolet ohjelmaan osallistuvilta yksityisen sektorin toimijoilta. Tutustu BEAM-ohjelmaan:

Korkotukiluotto

Korkotukiluotto on viime vuosikymmeninä paljon käytetty rahoitusjärjestelmä, jolla tuetaan kehitysmaihin suuntautuvaa vientiä rahoittamalla kehitysyhteistyövaroista vientiluoton korkotukea.

Kehitysmaissa on tuettu esimerkiksi suuria julkisen sektorin ympäristö-, energia- ja infrastruktuurihankkeita, joissa on hyödynnetty suomalaista teknologiaa ja erityisosaamista.

Tällä hetkellä ulkoministeriö ei ota käsittelyyn uusia hankehakemuksia, vaan keskittyy kehittämään korkotukiluottoa korvaavaa tukimuotoa, joka valmistuu vuoden 2016 aikana. Lisätietoa:

Kauppaa tukevalla kehitysyhteistyöllä vahvistetaan kehitysmaiden kaupankäyntikykyä

Kehitysmaiden yksityissektorit luovat valtaosan tulevaisuuden työpaikoista ja taloudellisesta kasvusta. Kauppaa tukeva kehitysyhteistyö (Aid for Trade, AfT) on kansainvälinen aloite, jonka tavoitteena on parantaa kehitysmaiden valmiuksia osallistua maailmankauppaan ja hyötyä siitä.

Tukea kohdistetaan esimerkiksi tuotantokapasiteetin kehittämiseen, sisäisen ja ulkomaankaupan vahvistamiseen, yrittäjyyden ja elinkeinoelämän toimintaympäristön edistämiseen sekä taloudellisen infrastruktuurin rakentamiseen (ml. energia ja ICT).

Suomen AfT-toimintasuunnitelma 2012–2015

Suomen toiminnan tavoitteena on edistää ihmisarvoisia työpaikkoja, yrittäjyyttä, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä innovatiivista taloudellista toimintaa.

Erityinen huomio kohdistuu naisten ja nuorten työllistymiseen sekä köyhimpien kehitysmaiden tukemiseen niiden pyrkimyksissä hyötyä kaupasta ja investoinneista.

Kauppaa tukevaa kehitysyhteistyötä toteutetaan kahdenvälisesti kumppanimaiden kanssa, kansainvälisten järjestöjen ja EU:n kautta sekä yksityisten yritysten, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden kumppanuuksien kautta.

Suomi tukee kehitysmaiden yksityissektorin kehittymistä myös kansainvälisten rahoituslaitosten kautta, jotka samalla tarjoavat suomalaisille yrityksille väylän osallistua kehitysmaaliiketoimintaan.

Vuonna 2014 Suomen kauppaa tukevan kehitysyhteistyön avulla:

  • kehitysmaihin on luotu noin 36 500 uutta suoraa työpaikkaa, joista 43 prosenttia naisille.
  • yhteistyön tuloksena on syntynyt myös yli 25 000 epäsuoraa työpaikkaa
  • yli 16 000 nuorta on saanut ammatillista koulutusta
  • yli 50 000 kotitaloutta on päässyt puhtaan energian palvelujen piiriin eteläisessä ja Itä-Afrikassa.

.

Takaisin ylös