Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Suomi toimijana EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) keskeisiä tavoitteita ovat unionin yhteisten arvojen turvaaminen, rauhan säilyttäminen, demokratian ja ihmisoikeuksien lujittaminen sekä unionin sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden vahvistaminen. Suomi osallistuu aktiivisesti YUTP:n toteuttamiseen ja kehittämiseen. 

Epävirallinen ulkoministerikokous Gymnich maaliskuussa 2015. Kuva: EU:n neuvoston kuvapalvelu
Epävirallinen ulkoministerikokous Gymnich maaliskuussa 2015. Kuva: EU:n neuvoston kuvapalvelu

Uusiin turvallisuusongelmat ja rajat ylittäviin haasteisiin vastaaminen vaatii lisääntyvää kansainvälistä yhteistyötä sekä EU-tasoista koordinaatiota.

Ihmiset liikkuvat maasta toiseen yhä enemmän, joten Suomi pitää tärkeänä myös konsulialan yhteistyön vahvistamista Euroopan unionissa kansalaisten aseman turvaamiseksi.

Suomen lähtökohdat yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

Hallitusohjelma määrittelee Suomen lähtökohdat EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Suomen turvallisuus, hyvinvointi ja menestyksen edellytykset perustuvat laajaan yhteistyöhön muiden valtioiden ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Euroopan unioni on Suomelle luonteva poliittinen yhteisö, jonka kehittäminen vahvistaa Suomen vakautta, vaurautta ja turvallisuutta.

EU on myös kansainvälisessä yhteistyössä Suomelle tärkein vaikuttamiskanava. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka puolestaan on siinä keskeinen väline.

Korkea edustaja Federica Mogherini. Kuva: EU:n neuvoston kuvapalvelu
Korkea edustaja Federica Mogherini. Kuva: EU:n neuvoston kuvapalvelu

Suomi tukee EU:n vahvistamista kansainvälisen politiikan toimijana, joka toimii yhtenäisesti kansainvälisissä järjestöissä ja sopimusneuvotteluissa.

Unionin tulee olla aktiivinen toimija erityisesti lähialueillaan, suhteessa strategisiin kumppaneihin ja keskeisissä globaaleissa kysymyksissä.

EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan välineet 

Unionin toimivalta yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla käsittää kaikki ulkopolitiikan osa-alueet ja kaikki unionin turvallisuuteen liittyvät kysymykset. 

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja jäsenvaltiot panevat YUTP:tä täytäntöön perussopimusten mukaisesti (Lissabonin sopimus). 

Kun kansainvälinen tilanne edellyttää unionilta operatiivista toimintaa, EU:n ulkoasiainneuvosto tekee tarvittavat päätökset.

Kriisinhallintaoperaatiot sekä kolmansille maille asetetut pakotteet eri muodoissaan ovat järeimpiä YUTP:n välineitä. Lisäksi unioni käyttää erilaisia diplomaattisia keinoja, kuten julkilausumia sekä demarsheiksi kutsuttuja virallisia yhteydenottoja.

EU käy ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan johdolla poliittista vuoropuhelua kolmansien osapuolten kanssa vahvistaakseen omaa kansainvälistä profiiliaan ja vaikuttaakseen kansainväliseen politiikkaan tavoitteidensa mukaisesti.

Vuoropuheluun kuuluvien tapaamisten tavoitteena voi olla yhteisten kantojen muodostaminen kansainvälisiin kysymyksiin, tiedonvaihto, yhteistyön ja luottamuksen vahvistaminen tai vaikuttaminen keskustelukumppanin käyttäytymiseen ongelmakysymyksissä.

Euroopan unionin ulkosuhdehallinto auttaa korkeaa edustajaa unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuden ja koordinoinnin varmistamisessa.

EU:n neuvosto voi nimittää korkean edustajan tueksi erityisedustajia hoitamaan tiettyjä poliittisia erityistehtäviä. EU:n ulkopuolisille kriisi- ja konfliktialueille on nimitetty useita erityisedustajia, joiden avulla unioni pyrkii saamaan alueiden tilanteesta tietoa suoraan ja osallistumaan aktiivisesti ongelmien ratkaisuun.

Takaisin ylös