Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Team Finland – viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyvät palvelut

Ulkoministeriö ja Suomen ulkomaanedustustot tarjoavat suomalaisille yrityksille monipuolisia viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyviä palveluja kotimaassa ja ulkomailla. Yritysten käytettävissä on lähes sadan edustuston paikallistuntemus, verkostot ja arvovalta.

Kuva: Sinikka Antila

Kauppapoliittinen vaikuttaminen ja markkinoillepääsy

Kauppapolitiikan ammattilaiset ulkoministeriössä ja edustustoissa tekevät työtä sen eteen, että suomalaisyritysten kansainväliset liiketoimintamahdollisuudet paranevat. Tämä on pitkäjänteistä työtä, jonka tavoite on vahvistaa sääntöpohjaista kansainvälistä kauppajärjestelmää sekä madaltaa ja poistaa kaupan esteitä erityisesti sektoreilla, joilla yrityksemme ovat kilpailukykyisiä.

Ulkoministeriö tunnistaa oikeat vaikutuskanavat ja nostaa niissä aktiivisesti esille yritysten tavoitteita markkinoillepääsykysymyksissä. Vaikuttamistyö edellyttää, että yritykset määrittävät tarpeensa ja tavoitteensa joko suoraan tai etujärjestöjen kautta markkinoillepääsyn edistämiseksi hyvissä ajoin, jotta Suomen etuja voidaan ajaa neuvotteluprosesseissa sekä EU- ja kahdenvälisissä tapaamisissa.

Ulkoministeriö ja edustustot avustavat yrityksiä myös akuuttien markkinoillepääsyongelmien ratkaisemisessa. Edustustomme tekevät systemaattista yhteistyötä EU-komission ja EU-delegaatioiden kanssa kaupan esteiden poistamiseksi.

Yhteyksien luominen

Suomen edustustot palvelevat yrityksiä luomalla yhteyksiä paikallisiin toimijoihin ja yhteistyökumppaneihin.

Edustuston tilojen käyttö rakentaa luotettavaa yrityskuvaa sekä edistää yrityksen verkottumista asemamaassa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa erilaisten promootio- ja verkostoitumistilaisuuksien järjestämistä. Tilaisuudet vaihtelevat työlounaista- ja illallisista esimerkiksi seminaareihin ja työpajoihin ja niiden isäntänä toimii edustuston päällikkö tai hänen sijaisensa.

Edustuston päällikkö tai ministeriön korkea virkamies voi olla läsnä tuomassa eri tavoin arvovaltaa yrityksen tilaisuuteen, esimerkiksi avaamalla tapahtuman tai pitämällä puheen. Näin yritys saa kasvatettua luotettavuuttaan, uskottavuuttaan ja näkyvyyttään kohdemarkkinoilla.

Edustustot voivat avustaa suomalaisyrityksiä viranomaiskontaktien luomisessa silloin kun yrityksillä on tarve saada kontakti viranomaisiin asemamaassa esimerkiksi kun ao. viranomainen toimii hankintaroolissa. Edustustot voivat laatia suosituskirjeitä yrityksille tarpeen mukaan sekä ohjata yrityksiä asemamaassa toimivien kaupallisten konsulttien palvelujen piiriin.

Team Finland -vierailut ovat yksi tehokas keino edistää yhteyksien luomista kiinnostavilla markkinoilla. Ulkoministeriö järjestää Team Finland -vierailuja säännöllisesti yritysten tarpeiden ja kiinnostuksen pohjalta yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Vuonna 2016 järjestettiin yli 40 Team Finland -matkaa suomalaisyritysten kansainvälisen liiketoiminnan tukemiseksi.

Tietopalvelut

Yritykset saavat Suomen edustustoista yleistä maatietoa ja vapaamuotoista ”sparrausapua” yritysten yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Team Finland -verkoston yhteisen asiakashallintajärjestelmän myötä ulkoministeriön kyky tarjota yksilöityjä palveluja yrityksille tehostuu entisestään.

Ulkoministeriön edustustoverkko tuottaa julkisia poliittistaloudellisia raportteja, joissa analysoidaan edustustojen asemamaiden toimintaympäristöä (country outlook) myös yritysten toiminnan näkökulmasta. Raportit ovat saatavana ulkoministeriön verkkosivulla formin.finland.fi.

Lisäksi edustustot tuottavat ajankohtaista toimialakohtaisista tietoa markkinamahdollisuuksista (market opportunities) sekä konkreettisista myyntitilaisuuksista (sales lead) Team Finland -verkoston marketopportunities.fi-sivustolle.

Ulkoministeriö tuottaa tietoa yritysten käyttöön myös kansainvälisten järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten julkisista hankinnoista.

Rahoitusmahdollisuudet kehittyvillä markkinoilla

Ulkoministeriö rahoittaa kehitysyhteistyövaroin yksityisen sektorin instrumentteja, joilla tuetaan suomalaisten yritysten kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia kehitysmaissa.  Ulkoministeriö tarjoaa yrityksille tietoa ja neuvontaa rahoituspalveluista, jotka koskevat Finnfundin rahoitusta, BEAM-innovaatiorahoitusta, Finnpartnership-liikekumppanuustukea sekä kehitysmaiden julkisen sektorin investointitukea.

Ulkoministeriö on osa Team Finland -verkostoa

Ulkoministeriö toimii tiiviissä yhteistyössä muiden Team Finland -organisaatioiden kanssa ja ohjaa yrityksen tarvittaessa esimerkiksi Finpron, Tekesin tai Finnveran palvelujen äärelle yhden luukun periaatteen mukaisesti.

Ensi vuoden alussa aloittava Business Finland yhdistää Finpron ja Tekesin palvelut ja vahvistaa Team Finland -verkoston kykyä tarjota yrityksille räätälöityjä palveluja myös ulkomailla.

Kuva: Otavamedia

Ole yhteydessä!

Ole yhteydessä ulkoministeriöön kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen teamfinland(a)formin.fi, tai suoraan edustustoihin, joiden yhteystiedot löydät maasivuilta. Lisätietoa palveluistamme antaa Team Finland -suurlähettiläs Okko-Pekka Salmimies, puh. 0295 351 454.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.

Voit täyttää myös Team Finland -tunnustelulomakkeen, jonka avulla asiantuntijat Team Finland -organisaatioissa arvioivat alustavasti yrityksesi palvelutarpeen ja ovat yhteydessä yritykseesi palvelukokonaisuuden räätälöimiseksi.

Takaisin ylös