Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Henkilöturvallisuustodistukset

Kaikki kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden edellyttämät henkilöturvallisuusselvitystodistukset (Personnel Security Clearance Certificate, PSCC) myöntää Suomessa ulkoministeriön yhteydessä toimiva Kansallinen turvallisuusviranomainen (National Security Authority, NSA).

Kansainvälistä tietoturvallisuusvelvoitteista annettua lakia muutettiin (588/2004) 1.1.2015.

Vanha vakuutuslomake on poistunut käytöstä. NSA ottaa käsittelyyn 1.1.2015 jälkeen vain uudet, asianmukaisesti täytetyt ja hakemuksen kohteena olevan henkilön allekirjoittamalla vakuutuksella varustetut Hakemus henkilöturvallisuusselvitystä (PSC-todistus) varten -lomakkeet.

PSC-todistusta varten tehdään turvallisuusselvitys. Turvallisuusselvitys tehdään suojelupoliisin sivuilta saatavalla lomakkeella. Toimita lomake täytettynä ja selvityksen kohteena olevan henkilön allekirjoituksella varustettuna NSA:lle yhdessä PSC-todistushakemuksen kanssa.

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansallinen turvallisuusviranomainen Suomessa (National Security Authority, NSA)

Päivitetty 1.6.2016

Takaisin ylös