Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Utrikesförvaltningens strategiska prioriteter

Målet för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att stärka Finlands internationella ställning, trygga vår självständighet och territoriella integritet, förbättra finländarnas säkerhet och välfärd och att upprätthålla ett fungerande samhälle. I en värld av ömsesidigt beroende främjar Finland en hållbar utveckling samt internationell stabilitet, fred, demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och jämlikhet.

Utrikesministeriet har fastställt strategiska prioriteringar och mål för sin verksamhet som främjas genom samarbete inom olika politikområden och samverkan mellan olika åtgärder.

Läs hela texten: pdfUtrikesförvaltningens strategiska prioriteter 2018-2022 (pdf, 43 Kb, 6 sidor)

Tillväxtfrämjande öppna ekonomiska förbindelser

Utrikesförvaltningen främjar Finlands tillväxtfrämjande öppna ekonomiska förbindelser och stöder finländska företags deltagande i internationell handel och värdekedjor.

De mänskliga rättigheterna, jämlikheten och demokratin

Utrikesförvaltningen främjar de mänskliga rättigheterna, jämställdhet, likabehandling och stöd för delaktighet som ett element i det globala ansvaret. En väsentlig del av detta arbete är att försvara och vidareutveckla folkrätten och människorättsnormerna.

Genomförandet av Agenda 2030 och klimatkonventionen

Utrikesförvaltningens alla prioriteter främjar uppnåendet av målen i Agenda 2030. Hållbar utveckling främjas också genom utrikesförvaltningens verksamhetssätt såväl i ministeriet som i beskickningarna.

Utrikesförvaltningen står till tjänst

Utrikesförvaltningen betjänar hela statsförvaltningen, allmänheten, företag, organisationer, medierna och andra samarbetspartner. Utrikesförvaltningens verksamhet lutar sig mot det täckande och smidiga beskickningsnätverket vars kanaler och redskap måste utnyttjas fullt ut.

Takaisin ylös