Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Apulaisasiantuntijatehtävät

Ulkoministeriö rahoittaa vuosittain kolmekymmentä suomalaista apulaisasiantuntijaa YK:n ja sen alaisten järjestöjen, kansainvälisten rahoituslaitosten ja eräiden tutkimusjärjestelmien palvelukseen. Apulaisasiantuntijakauden pituus on lähtökohtaisesti kaksi vuotta.

Asiantuntijoita sijoitetaan Suomen kehitysyhteistyön pääkumppanimaissa sijaitseviin järjestöjen kenttätoimistoihin sekä muihin kehitysmaihin, joissa monenkeskiset järjestöt toimivat tuloksellisesti täydentäen kahdenvälistä kehitysyhteistyötä. Järjestöjen päämajatehtäviin sijoitetaan osa apulaisasiantuntijoista. Tehtävien valintaa ohjaavat kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjaukset. Toimikauden pituus on kaksi vuotta.

Apulaisasiantuntijatehtäviin hakevilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, erinomaista suullista ja kirjallista englanninkielen taitoa sekä toisen YK:n virallisen kielen (ranska, espanja, arabia, venäjä, kiina) suhteellisen sujuvaa hallintaa. Hakijoilla tulee lisäksi olla 1-2 vuoden koulutustaan vastaava työkokemus.Tehtävien koulutuksellisesta luonteesta johtuen yläikäraja apulaisasiantuntijatehtäviin hakeutuville on 32 vuotta.

Apulaisasiantuntijoiden henkilövalintaa ja rekrytointia hoitaa kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. Rekrytointiprosessista kerrotaan tarkemmin CIMOn verkkosivuilla www.cimo.fi.

Apulaisasiantuntijatehtävistä ilmoitetaan sekä ulkoministeriön, että CIMOn verkkosivuilla sekä suurimmissa päivälehdissä.

Apulaisasiantuntijatehtäviin valitut henkilöt osallistuvat ennen lähtöään ulkoministeriön järjestämälle valmennuskurssille (KEVALKU), jolla tutustutaan Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan ja kehitysyhteistyön muotoihin sekä valmennetaan toimimaan kentällä.

Yhteystiedot

YK:n kehityskysymysten yksikkö KEO-40
YK:n kehityskysymysten yksikkö KEO-40
Katajanokanlaituri 3, PL 512, 00023 Valtioneuvosto
Sirpa Heldán-Zambetakis, puh. 0295 35 1482
sähköposti: KEO-40(a)formin.fi

CIMO
Hakaniemenranta 6, PL 343, 00531 Helsinki
Anne Hämäläinen, puh. 0295 338 513
Ritva Ukkonen, puh. 0295 338 521
sähköposti: jpo(a)cimo.fi
verkkosivut: www.cimo.fi/jpo
 

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa YK:n kehityskysymysten yksikkö

Päivitetty 27.12.2013

Takaisin ylös