Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Humanitaarinen apu

Afganistanin humanitaarinen tilanne on jo vuosia jatkunut vaikeana. Syitä tähän ovat laaja-alaisen ja pitkään kestäneen köyhyyden mukanaan tuomat ongelmat, vaikea turvallisuustilanne ja toistuvat luonnonkatastrofit.

YK:n julkituomassa hätäapuvetoomuksessa vuonna 2015 Afganistanin humanitaarisen avun tarve arvioitiin olevan 417 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Humanitaarisen avun tarpeessa on yli seitsemän miljoonaa ihmistä. Vuoden lopulla luonnonkatastrofit ja konfliktit ovat entisestään lisänneet tarvetta avulle.

Tällä hetkellä Afganistanissa on yli 300 000 pakolaista ja maan sisällä siirtymään joutuneita yli 800 000. Todellisuudessa kodeistaan väkivaltaisuuksien tai luonnonkatastrofien vuoksi pakenemaan joutuneiden määrä on suurempi.

Pakistanissa, Iranissa ja muissa Afganistanin naapurimaissa on yli 2,5 miljoonaa rekisteröityä afgaanipakolaista. Lisäksi rekisteröimättömien pakolaisten osuus on suuri. Palaavien pakolaisten uudelleen integrointi yhteiskuntaan on Afganistanille jatkuva haaste.

Suomi on antanut Afganistaniin humanitaarista apua koko 2000-luvun. Apua on kanavoitu muun muassa YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n, YK:n lastenrahaston Unicefin, Suomen Punaisen Ristin ja Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ICRC:n sekä  Maailman ruokaohjelman WFP:n kautta.

Vuosina 2010–2014 Suomi antoi humanitaarista apua Afganistaniin 1–2,3 miljoonaa euroa joka vuosi.

Vuonna 2015 tukea on annettu marraskuuhun mennessä Suomen Punaisen Ristin ja Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ICRC:n välityksellä 800 000 euroa.

Lisäksi UNHCR:lle on myönnetty alueellista tukea Lounais-Aasian alueelle eli Afganistaniin, Pakistaniin ja Iraniin. Vuonna 2015 alueellista tukea myönnettiin 1,5 miljoonaa euroa.

Humanitaarinen miinatoiminta

Suomi kohdentaa apua humanitaariseen miinatoimintaan YK:n (United Nations Mine Action Service UNMAS) ja brittiläisen järjestön HALO Trustin kautta. Tuki kohdentuu miinojen ja muiden sodan räjähtämättömien jäänteiden raivaukseen etenkin maan pohjois- ja keskiosissa sekä miinanraivaustoiminnan koordinaatioon Afganistanissa.

Humanitaarisella miinatoiminnalla pyritään myös tukemaan eri apumuotojen välistä jatkumoa. Se luo edellytyksiä yksilöiden varhaiselle toipumiselle, yhteisöjen jälleenrakennukselle ja pidemmän aikavälin yhteiskuntakehitykselle.

Suomi on tukenut humanitaarista miinatoimintaa Afganistanissa vuodesta 1991. Vuonna 2015 tukea on ohjattu humanitaariseen miinatoimintaan maassa yli 1,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 tuen määrä oli yli 1,5 miljoonaa.

Takaisin ylös