Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Humanitaarinen apu

Afganistanin humanitaarinen tilanne on jo vuosia jatkunut vaikeana. Laaja-alaisen ja kroonisen köyhyyden mukanaan tuomat ongelmat yhdistettynä vaikeaan turvallisuustilanteeseen ja toistuviin luonnonkatastrofeihin vaikuttavat kaikki osaltaan siihen, että maalla on vuodesta toiseen suuria humanitaarisia tarpeita.

Afganistanin vuoden 2013 YK-koordinoidussa hätäapuvetoomuksessa (CAP) humanitaarisen avun tarve arvioitiin olevan 474 miljoonaa US dollaria.

Tällä hetkellä Afganistanissa on yli puoli miljoonaa rekisteröityä sisäistä pakolaista, mutta todellisuudessa kodeistaan väkivaltaisuuksien tai luonnonkatastrofien vuoksi pakenemaan joutuneiden määrä on paljon suurempi. Pakistanissa, Iranissa ja muissa Afganistanin naapurimaissa arvioidaan olevan 5,7 miljoonaa rekisteröityä ja rekisteröimätöntä afgaanipakolaista. Palaavien pakolaisten reintegraatio on Afganistanille jatkuva haaste.

Suomi on antanut Afganistaniin humanitaarista apua koko 2000-luvun. Apua on kanavoitu muun muassa YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n, YK:n lastenrahaston UNICEF:in ja Maailman ruokaohjelman WFP:n kautta. Vuonna 2010 apua myönnettiin yhteensä 1,6 ja vuonna 2011 yhteensä 2 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 Suomi antoi yhteensä 2,3 miljoonaa euroa WFP:n ja Suomen Punaisen Ristin / Punaisen Ristin Kansainvälisen Komitean ICRC:n kautta. Vuoden 2013 avun määrä oli 2 miljoonaa euroa ja se kanavoitiin WFP:n ja Suomen Punaisen Ristin / Punaisen Ristin Kansainvälisen Komitean ICRC:n välityksellä hyödynsaajille.

Humanitaarinen miinatoiminta

Suomi kohdentaa apua humanitaariseen miinatoimintaan UNMAS:n ja HALO Trustin kautta. Näin tuetaan Afganistania kansainvälisten sopimusvelvoitteiden toimeenpanossa (Nairobi Action Plan) ja koulutetaan paikallisyhteisöjä ehkäisemään miinoista ja muista sodan räjähtämättömistä jäänteistä aiheutuvia riskejä.

Humanitaarisella miinatoiminnalla pyritään myös tukemaan eri apumuotojen välistä jatkumoa, ja se luo edellytyksiä varhaiselle toipumiselle, jälleenrakennukselle ja pidemmän aikavälin kehitykselle.

Suomi on tukenut humanitaarista miinatoimintaa Afganistanissa vuodesta 1991. Vuonna 2012 ohjattiin humanitaariseen miinatoimintaan maassa runsaat 1,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 tuen määrä oli samalla tasolla kuin vuonna 2012.

Takaisin ylös