Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Maatiedosto Botswana

Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomen ja Botswanan suhteet ovat hyvät.

 

Suomen edustaminen Botswanassa hoidetaan Suomen Etelä-Afrikan suurlähetystöstä käsin. Botswanan Tukholmassa sijaitseva suurlähetystö kattaa muiden Pohjoismaiden lisäksi myös Suomen.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Taloudellinen kanssakäyminen Suomen ja Botswanan välillä on toistaiseksi ollut vähäistä, mutta potentiaalia kauppavaihdon kasvattamiseen on esimerkiksi kaivos- ja energiasektoreilla, erityisesti uusiutuvissa energioissa ja energiatehokkuudessa. Vienti- ja tuontiluvut vaihtelevat vuosittain huomattavasti. Suuret vuosittaiset erot johtuvat yksittäisistä kaupoista. Suomen vienti Botswanaan oli arvoltaan noin satatuhatta euroa vuonna 2013 ja noin 2 miljoonaa euroa vuonna 2012. Vuonna 2013 tuonti oli lähes 14,5 miljoonaa euroa kun se vuonna 2012 oli vain reilu tuhat euroa. (Tullin tietokanta)

 

Tuonti koostuu käytännössä yksinomaan malmeista ja metalliromusta. Viennissä pääartikkeleina ovat olleet telekommunikaatioalan tuotteet sekä joinain vuosina myös erilaiset koneet.

 

Sopimukset

Suomella ja Botswanalla ei ole voimassa olevia kahdenvälisiä sopimuksia.

Muuta

Suomella ja Botswanalla ei ole kahdenvälistä yhteistyötä, mutta Suomi tukee eteläisen Afrikan alueellista integraatiota ja kehitystä alueellisilla kehitysyhteistyöhankkeilla. Botswana on yksi neljästä eteläisen Afrikan alueellisen innovaatiohankkeen (Southern Africa Innovation Support Programme, SAIS) kumppanimaasta (6,15 milj. euroa vuosina 2011–15). SAIS:n kansallinen launch-tilaisuus pidettiin Botswanassa syyskuussa 2012. Hankkeen kansallisena kumppanina toimii Botswana Innovation Hub.

 

Lisäksi Bostwana on yksi energia- ja ympäristö-kumppanuusohjelman (Energy and Environment Partnership Programme, EEP) kohdemaista. EEP-ohjelma tarjoaa tukea ja rahoitusta hankkeille, jotka edistävät uusiutuvan energian, puhtaan teknologian ja energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöä. Botswanalaisia korkeakouluja on mukana myös viidessä Suomen rahoittamassa North-South-South-korkeakouluverkostossa.

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Pretoria

Päivitetty 10.1.2017

Takaisin ylös