Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Määräaikaisraportointi

Ihmisoikeussopimusten määräysten täytäntöönpanon valvonta

Kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeussopimusten toimeenpanon valvontamekanismit määritellään yleensä itse sopimuksissa. Useimmiten sopimuksella on perustettu erillinen valvontaelin.

Valvontaelimien tehtäviin kuuluu:

  • valtioiden toimittamien, sopimusten kansallista täytäntöönpanoa esittelevien  määräaikaisraporttien käsittely,

  • sopimusten tulkintaa ohjaavienasiantuntijalausuntojen antaminen sekä

  • joidenkin sopimusten osalta yksilö- tai ryhmävalitusten käsitteleminen

Määräaikaisraportointi

Määräaikaisraporttien antamisajankohdat määrätään yleensä jo itse sopimuksella. Raportointiajat vaihtelevat 1 ja 5 vuoden välillä.

Säännöllisen raportoinnin lisäksi useimmilla valvontaelimillä on oikeus saada lisätietoja sopimuksen soveltamisesta myös niitä pyytäessään.

Suomen ihmisoikeusraportoinnin peruselementit ovat totuus ja avoimuus sekä määräaikojen noudattaminen sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Suomi pyrkii raportoinnissa kuvaamaan myönteisen kehityksen, mutta myös myöntämään mahdolliset ongelmat.

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Suomen hallitus kannustaa kansalaisjärjestöjen aktiivista osallistumista ihmisoikeusraportointiin.

  • Raportin valmistelua aloitettaessa kansalaisjärjestöiltä pyydetään lausuntoja raportissa esille tuotavista teemoista.  

  • Raportin luonnosteluvaiheessa kansalaisjärjestöjen edustajat kutsutaan keskustelemaan ja kommentoimaan raportin sisältöä ennen sen lopullista viimeistelyä.

Kansalaisjärjestöjä kannustetaan osallistumaan myös niin sanottuun varjoraportointiin ja lähettämään rinnakkaisraportti suoraan ihmisoikeussopimusten valvontaelimille.

Raportin tutkinta

Määräaikaisraportit tutkitaan komiteassa, jonka tehtäviin se kunkin sopimuksen osalta kuuluu.

Useimpien sopimusten osalta järjestetään hallituksen suullinen kuuleminen, johon osallistuu ulkoasianministeriön raportoinnista vastaavan yksikön edustajan lisäksi edustajia muista ministeriöistä sekä nykyisin useimmiten myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsen.

Suositukset ja päätelmät 

Raportin tutkinnan jälkeen komitea tekee johtopäätöksensä ja antaa suosituksensa, joiden täytäntöönpanosta hallitus raportoi viimeistään seuraavassa määräaikaisraportissaan.

Suositukset käännetään kansalliskielille ja jaetaan laajasti valtion- ja kunnallishallinnolle sekä  kansalaisjärjestöille. Komitean suositukset, samoin kuin määräaikaisraportitkin ja muu niihin liittyvä aineisto, käännetään ja julkaistaan ulkoministeriön verkkosivuilla.

Suositusten täytäntöönpanon seuranta

Joidenkin sopimusten osalta komitealle toimitetaan väliaikatietoa suositusten täytäntöönpanosta jo ennen seuraavan raportin antamista noin 6-12 kuukauden kuluttua suositusten antamisesta.  Muiden osalta raportoidaan aikataulun mukaisesti seuraavalla raportointikierroksella.

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö

Päivitetty 15.1.2008

Takaisin ylös