Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Asevalvonta ja aseidenriisunta

Asevalvontayhteistyöllä saavutetaan oikeudellisesti sitovien sopimusten lisäksi poliittisesti sitovia toimintaohjelmia, julistuksia ja käytännesääntöjä.

The 52nd IAEA General Conference in Austria 30 September 2008 (IAEA: kuva-arkisto)"The 52nd IAEA General Conference in Austria 30 September 2008" (IAEA: kuva-arkisto)

Asevalvonnalla pyritään rajoittamaan kahdenvälisin tai monenkeskisin sopimuksin tai järjestelyin aseiden määrää tai niiden hallintaa. Aseidenriisunnalla puolestaan tavoitellaan kokonaisten asekategorioiden poistamista.

Käsitteet menevät usein päällekkäin, ja sopimuksilla ja järjestelyillä voi olla samanaikaisesti sekä asevalvonta- että aseidenriisuntaulottuvuus.

Joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden leviäminen on vakava uhka kansainväliselle turvallisuudelle, ja joukkotuhoaseisiin liittyvät kysymykset ovatkin korostetusti esillä monenkeskisessä asevalvontayhteistyössä. Tavanomaisten aseiden osalta kansainvälisen huomion kohteena ovat erityisesti hankkeet, joilla on tiivis yhteys kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen.

Oikeudellisesti sitovien sopimusten lisäksi kansainvälinen asevalvontayhteistyö on tuottanut poliittisesti sitovia toimintaohjelmia, julistuksia ja käytännesääntöjä. Näillä osittain täydennetään jo olemassa olevia sopimuksia, mutta osittain nämä järjestelyt korvaavat sen, ettei oikeudellisesti sitovista järjestelyistä ole päästy yksimielisyyteen. Esimerkiksi pienaseiden valmistuksen, kaupan ja leviämisen säätelemiseksi ei ole toistaiseksi olemassa oikeudellisesti sitovia kansainvälisiä sopimuksia, mutta pienaseiden aiheuttamiin ongelmiin on kuitenkin puututtu poliittisesti sitovien toimintaohjelmien avulla. Kesällä 2010 käynnistyi prosessi, jossa valmistellaan YK:n sopimusta asekaupan kansainvälisestä sääntelystä.

Asevalvontasopimuksia täydentää kansainvälinen vientivalvontayhteistyö, joka on viime vuosina tiivistynyt ja jonka merkitys korostuu terrorisminvastaisessa toiminnassa.
 

Takaisin ylös