Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Maatiedosto Itä-Timor

Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomi on yksi niistä maista, jotka vuonna 1975 pidättäytyivät äänestämästä YK:n yleiskokouksen
vaatiessa päätöslauselmassaan Indonesian joukkojen poisvetämistä. Suomi kuitenkin
alkoi arvostella Indonesian toimia vuoden 1991 Santa Cruzin väkivaltaisuuksien jälkeen
ja painosti yhdessä muiden YK-jäsenten kanssa Indonesiaa lopettamaan ihmisoikeusloukkaukset
Itä-Timorissa. Suomi tunnusti Itä-Timorin heti maan itsenäistymisen jälkeen 20. toukokuuta 2002.

 

Suomen kehitysyhteistyö Itä-Timorissa

 

Suomi on ollut 2000-luvun alkuvuosina yksi maan merkittäviä kahdenvälisiä rahoittajia 2-3 miljoonan euron vuosittaisella tuella. Kehitysyhteistyön tavoitteena on ollut Itä-Timorin ja sen kansalaisyhteiskunnan kehittäminen sekä köyhyyden lieventäminen. Avustuksen määrää on asteittain laskettu, ja se on viime vuosina painottunut lähinnä paikallisen yhteistyön määrärahaan (muutama sata tuhatta euroa vuosittain).

 

Pääosa koko avusta kanavoitiin aikoinaan Maailmanpankin johtaman ohjelman (Consolidation Support Programme) kautta, minkä tavoitteena oli:

  • köyhyyden vähentäminen
  • työllisyyden parantaminen
  • hyvän hallinnon edistäminen.

 

Lisäksi Suomi on tukenut UNDP:n kautta asiantuntijoiden palkkaamista kehittämään Itä-Timorin hallinnon kapasiteettia. Euroopan unionin jäsenmaista Suomi on kuulunut merkittävimpiin Itä-Timorin kahdenvälisiin avunantajamaihin. Yhteenlaskettu tuki on ollut noin 20 miljoonaa euroa.

 

Paikallisen yhteistyön määräraha (PYM)

 

Paikallisen yhteistyön määrärahan kautta on tuettu Itä-Timorin kansalaisjärjestötoimintaa. Hankkeet keskittyvät seuraaviin osa-alueisiin:

  • konfliktien ennaltaehkäisy
  • ympäristönsuojelu
  • oikeusjärjestelmän kehittäminen
  • naisten oikeuksien ja demokratian edistäminen
  • elinkeinojen ja toimeentulon kehittäminen.

 

Itä-Timor ei kuulu Suomen kehitysyhteistyön pitkäaikaisiin kumppanimaihin, mutta kehitysyhteistyötä tehdään erityisesti niin suomalaisten kuin itätimorilaisten järjestöjen kautta.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

.

Vierailut

Itä-Timorin pääministeri Mari Alkatiri teki työvierailun Suomeen toukokuussa 2005. Alkatiri tapasi vierailullaan tasavallan presidentin Tarja Halosen, pääministeri Matti Vanhasen sekä ulkoministeri Erkki Tuomiojan.

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Jakarta

Päivitetty 14.7.2014

Takaisin ylös