Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Ministeriön virkamiesjohto

Ulkoministeriön ylimpänä pysyvänä virkamiehenä toimii valtiosihteeri, joka vastaa ulkoasiainhallinnon toiminnasta ja taloudesta.

Ministereiden ja valtiosihteerin apuna toimivat alivaltiosihteerit hoitavat omien vastuualueidensa lisäksi yhteistoimintaa muiden viranomaisten kanssa kansainvälisissä asioissa. Alivaltiosihteeri toimii myös vastuualueensa yksikköjen toiminnan yhteensovittajana ja ohjaajana. Vastuualueita on neljä:

  • sisäiset ja ulkoiset palvelut
  • ulko- ja turvallisuuspolitiikka
  • taloudelliset ulkosuhteet
  • kehityspolitiikka

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Ajankohtaisviestinnän yksikkö

Päivitetty 25.4.2018

Takaisin ylös