Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Enheten för Europa- och närområdeskommunikation

Enheten för Europa- och närområdeskommunikation ansvarar för utrikesministeriets externa och interna kommunikation samt offentliga diplomatiarbete i anslutning till områdena Europa, Ryssland och Centralasien samt den strategiska planeringen, utvecklingen och samordningen av dessa i samarbete med avdelningarna och beskickningarna.

Enheten för Europa- och närområdeskommunikation leds av enhetschefen vars uppgifter och beslutsrätt har fastställts i paragraf 52 och 64 i Arbetsordning för utrikesministeriet. Enheten i Helsingfors och verksamhetsstället i Rovaniemi är underställda enhetschefen.

Huvuduppgifterna för enheten för Europa- och närområdeskommunikation är:

1. Stöd för avdelningarnas och beskickningarnas kommunikation

2. Offentligt diplomatiarbete och övriga Team Finland-åtgärder

3. Internationella redaktörs- och sakkunnigbesök

4. Allmänhets- och intressegruppskommunikation

5. Frivilligorganisationers EU-informationsstöd

E-post:

Postadress:

Utrikesministeriet
Enheten för Europa- och närområdeskommunikation
PB 481
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Kanalgatan 3 C
00160 HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Ville Cantell
 • Enhetschef
 • tfn +358 295 351 847
Kaisa Standish
 • Innehålls- och kommunikationsexpert
 • tfn work +358 295 350 061
Martti Ruokolainen
 • Informatör
 • mob. workcell +358 40 510 7518
Petra Sarias
 • Informatör, Team Finland-landsansvarig för Turkiet, Storbritannien, mediebesök från Europa, webbkommunikation
 • Team Finland-landsansvarig för Turkiet, Storbritannien, Estland, Lettland, Litauen, Spanien, Italien, Portugal, Cypern
 • tfn work +358 295 351 593
Tiina Saukkola
 • Informationsassistent, Europainformation, kampanjer och evenemang, EU-relaterade frågor, mediebesök från Europa
 • Nordiska länder och Polen
 • tfn work +358 295 350 682
Milla Shor
 • Informationsassistent, webbkommunikation, mediebesök från Europa
 • tfn +358 295 351 509
Lotta Sandroos
 • Högskolepraktikant
 • tfn work +358 295 350 278
Johanna Kaprio
 • Informatör
 • tfn work +358 295 350 267
Outi Koskinen
 • Kommunikationsplanerare
 • tfn work +358 295 351 363
Reetta Purontakanen
 • Informatör
 • tfn +358 295 350 242
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Detta dokument

Uppdaterat 22.5.2018

Takaisin ylös