Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Rekrytering

Är du intresserad av krävande internationella uppdrag inom utrikesförvaltningen vid utrikesministeriet och Finlands beskickningar utomlands? Vill du jobba vid en internationell organisation eller inom utvecklingssamarbetet?

Karriär inom utrikesförvaltningen (KAVAKU och Halku)
 

Utrikesministeriet rekryterar nya arbetstagare i huvudsak genom två gemensamma ansökningsförfaranden: till utbildningskursen för internationella ärenden (KAVAKU) och till kursen för förvaltningskarriär (Halku).

Statssekretare Pertti Torstila vid öppningen av Kavaku 36.Statssekretare Pertti Torstila vid öppningen av Kavaku 36.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrikesförvaltningen som begrepp omfattar utrikesministeriet och Finlands beskickningar utomlands, det vill säga ambassader och konsulat. Inom utrikesförvaltningen arbetar man antingen inom den så kallade allmänna karriären, som specialsakkunnig eller med assisterande uppgifter av olika slag. I hemlandet arbetar tjänstemännen vid utrikesministeriet på Skatudden i Helsingfors. Arbetet vid utrikesrepresentationen sker antingen vid en diplomatisk beskickning (ambassad) eller en konsulär beskickning.

Läs artikelserien Töissä UM:ssä (på finska) om du vill veta mera om hur det är att vara anställd av UM.

Internationella uppdrag (som finansieras av utrikesministeriet)
 

Utrikesministeriet rekryterar årligen drygt hundra personer till tjänstgöring inom FN-organ, civil krishantering, EU-uppdrag och FN:s volontärprogram (UNV). Rekryteringen till internationella organisationer och till FN:s volontärprogram följer principerna i det utvecklingspolitiska programmet och millenniemålen. 

Detta dokument

Sidansvarig Personalplaneringsenheten

Uppdaterat 23.12.2013

Takaisin ylös