Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 14.10.2015

Algeriet: resemeddelande

Algeriet: Undvik Algeriets gränstrakter och östliga bergstrakterna på grund av terrorismrisken. Var vaksam. Gör reseanmälan. Skaffa täckande reseförsäkring.

Finlands ambassad
Alger

(gäller tills annat meddelas)

Läget i Algeriet har lugnat ner sig avsevärt sedan 1990-talets inbördeskrig. Dessutom har landet förblivit relativt stabilt trots oroligheterna i Nordafrika. Det kan ändå tidvis förekomma politiska spänningar och oroligheter. 

Undvik att åka till gränsområdena: Algeriet och Mali, Algeriet och Libyen samt i Algeriet och Tunisiens Chambi-bergsområden och de nordöstra bergstrakterna I landet. Var vaksam särskilt i oljefältens närhet. Undvik att resa på egen hand i Saharaområdet mellan Adrar och Tamanrasset.

Myndigheterna har av säkerhetsorsaker begränsat rätten att resa ensam i vissa områden. Polisens närvaro är synlig i hela landet och det fästs stor uppmärksamhet vid säkerheten, till exempel genom att fordon stoppas och kontrolleras. Inom landet är det säkrast att resa med flyg. Polisen ber utlänningar som rör sig i landet att anmäla sig hos dem, särskilt om de har för avsikt att vistas annanstans än i huvudstaden.

Finländare som tänker resa till Algeriet uppmanas att vara vaksamma och undvika stora folksamlingar och demonstrationer. Det lönar sig att följa med nyheterna och bekanta sig med reseinformation från andra EU-länder också. Affärsresenärer i landet uppmanas följa sina lokala kontaktpersoners råd om säkerheten. Finländare som vistas i Algeriet gör klokt i att anmäla sina kontaktuppgifter till Finlands ambassad i Alger.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan till utrikesministeriet eller en finsk beskickning före resan. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Brottsligheten

Egendomsbrott utgör en risk för utlänningar som reser i Algeriet. Man bör inte röra sig ensam utomhus när det är mörkt. I stora städer är det skäl att hålla sig till huvudgatorna tills man lärt känna säkerhetssituationen i de olika kvarteren. Särskilt när man rör sig i de smala basargränderna (Kasbah i Alger) ska man inte ha värdeföremål och smycken synliga.

Brottsanmälan görs till den lokala polisen. Be om ett intyg över anmälan. 

Naturförhållanden

Algeriet ligger i ett seismiskt aktivt område där jordbävningar kan förekomma. Jordbävningar som är under 3 på Richterskalan förekommer dagligen, medan jordbävningar på över 5 på skalan är sällsynta. Om en jordbävning inträffar ska man bevara lugnet och handla förnuftigt. Om du befinner dig inomhus, sätt dig under ett bord eller ställ dig i närheten av en bärande vägg. Använd inte hissen. Om du befinner dig utomhus vid en jordbävning, gå lugnt till en öppen plats och ställ dig långt från byggnader och kraftledningar. Lämna byggnaden genast efter jordbävningen eftersom byggnader riskerar att rasa. 

Kulturbundna regler

Veckosluten pågår från fredag till lördag. Under den muslimska fastemånaden Ramadan är de flesta restauranger och caféer stängda dagtid. Affärer och ämbetsverk stänger tidigare än normalt.  

Den som reser till Algeriet bör notera kulturskillnaderna och bekanta sig med landets sedvänjor redan innan sin resa. Kvinnor bör undvika alltför avslöjande klädsel och att röra sig ensamma då det är mörkt. Allmänt taget är det inte särskilt svårt för européer att respektera de lokala kulturella bestämmelserna i Algeriet.

Att avnjuta alkohol utomhus är inte önskvärt.

Trafiken

Trafikkulturen i Algeriet skiljer sig mycket från den finländska. Trafikolyckor inträffar ofta. Om man gör längre resor inom landet är det tryggast att flyga.

Man kan per telefon beställa en taxi för hela dagen för cirka 4000 dinarer (ca 40 euro). Taxibilarna har taxametrar men chaufförerna talar inte nödvändigtvis franska eller något annat än arabiska.

Hälsovården

Västerländsk sjukvårdsservice går att få i Alger i Hospital Civil de Mustapha och privatkliniken Clinique Al Azhair. Det är synnerligen viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring.

För att undvika magsjukdomar rekommenderas normal försiktighet i matvanorna, särskilt under sommaren. Vatten på flaska rekommenderas.

Vi rekommenderar vaccin mot difteri och stelkramp (dT), vaccin mot hepatit A och MPR-vaccin för alla som reser till Algeriet.

Institutet för hälsa och välfärd ger mer information om vaccinationer och andra hälsovårdsfrågor på sin webbplats:

Bra att veta

Den som reser till Algeriet måste ha visum, som man kan anhålla om vid Algeriets ambassad i Stockholm (http://www.embalgeria.se/start.htm).

För homosexuellt umgänge kan man i Algeriet dömas till fängelsestraff på 3–5 år.

Algeriet har en strikt narkotikalagstiftning. Redan innehav av en liten mängd narkotika kan leda till fängelsestraff.

Undvik att fotografera militära byggnader eller förvaltningsbyggnader.

Det finns en del bankautomater i Algeriet, som upprätthålls av internationella banker, där man kan lyfta pengar med kreditkort. Som betalningsmedel fungerar kreditkort endast i internationella hotell, inte i restauranger eller butiker. Visa är det mest kända kreditkortet, de andra är så gott som okända.

Vid Finlands ambassad i Alger hanteras nu också konsulära ärenden och i nödfall kan man där få hjälp på finska.

Närmare uppgifter om Algeriet: Algerian maatiedosto (på finska)

Jour:

Ambassadens jour utanför tjänstetid (sön-tor kl. 8.00-16.00) och på veckoslut (fre-lör):

När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post Paivystys.um@formin.fi.

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Alger (Algerien)
Ambassade de Finlande
10 Rue des Cèdres
El Mouradia, Algiers
Algeria

Tel. +213 21 692 925
Fax: +213 21 691 637
E-post: sanomat.ALG@formin.fi
Webbplats: www.finlandalgeria.org

Kundbetjäning sö–to 9.00-12.00

Uppdaterat 14.10.2015

Takaisin ylös