Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (1965)Sopimuksen tavoitteena on ehkäistä rodun, ihonvärin, syntyperän tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaa syrjintää. Valtioiden tulee kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä ehkäisemään rasismia yleensä sekä erityisesti kriminalisoida rotusyrjintä ja kansanryhmää vastaan kiihottaminen.Määräaikaisraportit ja suositukset

 

 Määrä-aikais-raportti

Raportin
kieli-
versiot

Rapor-
tin käsit-tely 

Päätelmät
ja
suositukset


Täytän-
töön-
pano
20.-22. raportti
marraskuu 2011
 

pdfenglanniksi)
(PDF)
pdfraportin liite englanniksi 
(PDF)

pdfsuomeksi 
(PDF)
pdfraportin liite suomeksi
 ja siihen liittyvät lakikohdat:

www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
2009/20090084

www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
2007/20070978

www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
2009/20080690

www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
2011/20110511
 pdf
englanniksi 
(PDF)
pdf
suomeksi 
(PDF)
pdf
ruotsiksi 
(PDF)
pdf
saameksi 
(PDF)
pdf
eng
 (PDF)

17.-19. raportti
elokuu
2007

suomeksi,
englanniksi

Liitteet:
suomeksi,
englanniksi

25.–26.2.
2009
rtf
5.3.2009 (suomeksi)


pdf
ruotsiksi
pdf
englanniksi
pdf
saameksi
 
16. 
raportti
lokakuu 2001
suomeksi, englanniksi

14.-15.8.
2003

22.8.2004
en, fi,sv,
saame

 

15.
raportti
elokuu 1999

suomeksi,
englanniksi

1.-2.8.
2000

1.5.2001

 

13.-14. raportti
marraskuu 1997

 englanniksi

3.-4.3.
1999
7.4.1999 

 

 

Takaisin ylös