Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (1965)

Sopimuksen tavoitteena on ehkäistä rodun, ihonvärin, syntyperän tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaa syrjintää. Valtioiden tulee kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä ehkäisemään rasismia yleensä sekä erityisesti kriminalisoida rotusyrjintä ja kansanryhmää vastaan kiihottaminen.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 13.8.1970. Sopimus Finlexissä: SopS 37/1970

Määräaikaisraportit ja suositukset

 Määräaikaisraportti

Päätelmät ja
suositukset

Täytäntöönpano

pdfSuomen 23. määräaikaisraportti, 12/2015 (pdf, 261 KB, 50 sivua)

pdf23rd periodic report of Finland, 12/2015 (pdf, 221 KB, 44 pages)

pdfLoppupäätelmät Suomen 23. määräaikaisraportista (pdf, 37,8 KB, 8 sivua)

pdfConcluding observations on the twenty-third periodic report of Finland (pdf 279KB, 7 pages)

pdfSlutsatser av Finlands 23:e periodiska rapport (pdf 36,2 KB, 8 sidor)

pdfLoahppaárvalusat Suoma 23. mearreáigeraporta (pdf)

pdfCombined 20th, 21st and 22nd periodic reports of Finland, 11/2011 (pdf, 56 pages)

pdfSuomen yhdistetty 20, 21 ja 22 määräaikaisraportti, 11/2011 (pdf, 63 sivua)

pdfConcluding observations of the CERD Committee on the 20th, 21st and 22nd reports of Finland, 8/2012 (pdf, 7 pages)

pdfRotusyrjinnän poistamista käsittelevän komitean loppupäätelmät, 8/2012 (pdf, 8 sivua)

pdfSlutsatser av kommitten för avskaffande av rasdiskriminering, 8/2013 (pdf, 8 sidor)

pdfNállevealheami sihkkuma gieĜahalli komitea loahppaēealkámušat (pdf)

pdfInformation provided by the Government of Finland on its follow-up to the recommendations contained in paragraphs 12, 13 and 16  (pdf, 20 pages)

pdfSuomen yhdistetty 17, 18 ja 19 määräaikaisraportti, 8/2007 (pdf, 49 sivua)

pdfCombined 17, 18 and 19 periodic reports of Finland, 8/2007 (pdf, 50 pages)

Suomen 16. määräaikaisraportti, 10/2001 (Word, 46 sivua)

pdfRotusyrjinnän poistamista käsittelevän komitean päätelmät, 8/2003 (pdf, 3 sivua)

pdfConcluding observations of the CERD Committee, 8/2003 (pdf, 4 pages)

pdfSlutsatser av kommitten för avskaffande av rasdiskriminering, 8/2003 (pdf, 6 sidor)

pdfNållevealaheami eretvåldima giedahalli komitea årvalusat, 8/2003 (pdf)

pdfSuomen 15. määräaikaisraportti, 8/1999 (pdf, 47 sivua)

pdf15th periodic report of Finland, 5/2000 (pdf, 43 pages)

Suomen 13. ja 14. raportti, 11/1997

Takaisin ylös