Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja (1992)

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevalla eurooppalaisella peruskirjalla pyritään vahvistamaan vähemmistökielten asemaa. Peruskirja tunnustaa vähemmistökielet osaksi eurooppalaista kulttuuriperintöä ja pyrkii edistämään niiden asemaa eurooppalaisten valtakielten joukossa.

Tavoitteena on suojella pieniä katoamassa olevia kieliä, joita sopimusvaltioiden kansalaiset perinteisesti käyttävät valtioissaan. Peruskirja ei siten koske esimerkiksi maahanmuuttajien kieliä.

Peruskirjan määräyksien kansallisesta täytäntöönpanosta raportoidaan kolmen vuoden välein Euroopan Neuvostolle, jonka asiantuntijakomitea antaa suosituksena määräaikaisraportin ja muiden relevanttien tietojen perusteella. Euroopan Neuvoston ministerikomitea vahvistaa lopulliset suositukset.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 1.3.1998. Sopimus Finlexissä: SopS 23/1998

Määräaikaisraportit ja suositukset

Määräaikais-raportti

Raportin kieliversiot

Asiantuntija-
komitean
 raportti

Hallituksen vastaus

Ministeri-
komitean
päätelmät
ja
suositukset

5. raportti marraskuu 2017

pdfsuomeksi (pdf, 100 sivua, 419 kb)

pdfenglanniksi (pdf, 105 sivua, 506 kb)

4. raportti
syyskuu 2010

suomeksi
englanniksi

pdf14.3.2012 (englanniksi, pdf)

pdf14.3.2012 
(suomeksi, pdf)

pdf14.3.2012 
(ruotsiksi, pdf)

pdf14.3.2012 
(englanniksi,
pdf)

pdf14.3.2012 
(suomeksi,
pdf)

pdf14.3.2012 
(ruotsiksi,
pdf)

pdf14.3.2012 
(pohjoissaameksi, pdf)

3. raportti
maaliskuu 2006

suomeksi,
englanniksi

Vastaukset komitean lisäkysymyksiin (englanniksi)
 

englanniksi

englanniksi,
suomeksi,
ruotsiksi,
saameksi

2.  raportti
joulukuu 2002

englanniksi

24.3.2004

5.11.2004
fi, sven,
saame

1. raportti
maaliskuu 1999

englanniksi

9.2.2001

19.9.2001
fi, sv, en

Takaisin ylös