Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva Eurooppalainen peruskirja (1992)

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevalla eurooppalaisella peruskirjalla pyritään vahvistamaan vähemmistökielten asemaa. Peruskirja tunnustaa vähemmistökielet osaksi eurooppalaista kulttuuriperintöä ja pyrkii edistämään niiden asemaa eurooppalaisten valtakielten joukossa. Tavoitteena on suojella pieniä katoamassa olevia kieliä, joita sopimusvaltioiden kansalaiset perinteisesti käyttävät valtioissaan. Peruskirja ei siten koske esimerkiksi maahanmuuttajien kieliä.

Peruskirjan määräyksien kansallisesta täytäntöönpanosta raportoidaan kolmen vuoden välein Euroopan Neuvostolle, jonka asiantuntijakomitea antaa suosituksena määräaikaisraportin ja muiden relevanttien tietojen perusteella. Euroopan Neuvoston ministerikomitea vahvistaa lopulliset suositukset.

rtfAlueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva Eurooppalainen peruskirja (suomi, RTF)

rtfEuropeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk (ruotsi, RTF)

pdf Eurohpá vuođđogirji guovlo- dahje unnitlogu gielaid várás (saame, PDF)

rtfEuropean charter for regional or minority languages (englanti, RTF)

Määräaikaisraportit ja suositukset

 

Määräaikais-raportti

Raportin kieliversiot

Asiantuntija-
komitean
 raportti

Hallituksen vastaus

Ministeri-
komitean
päätelmät
ja
suositukset

4. raportti
syyskuu 2010

suomeksi
englanniksi

pdf14.3.2012 (englanniksi, pdf)

pdf14.3.2012 
(suomeksi, pdf)

pdf14.3.2012 
(ruotsiksi, pdf)

 

pdf14.3.2012 
(englanniksi,
pdf)

pdf14.3.2012 
(suomeksi,
pdf)

pdf14.3.2012 
(ruotsiksi,
pdf)

pdf14.3.2012 
(pohjoissaameksi, pdf)

3. raportti
maaliskuu 2006

 

suomeksi,
englanniksi

Vastaukset komitean lisäkysymyksiin (englanniksi)
 

englanniksi

 

englanniksi,
suomeksi,
ruotsiksi,
saameksi

2.  raportti
joulukuu 2002

englanniksi

24.3.2004

 

5.11.2004
fi, sven,
saame 

1. raportti
maaliskuu 1999

englanniksi

9.2.2001

 

19.9.2001
fi, sv, en

 

 

 

   

Takaisin ylös