Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 29.10.2017

Valtionavustukset Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvään kansalaisjärjestötoimintaan

Ulkoministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen momentille 24.90.50 (Eräät valtionavut).

Avustuksen tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin. Järjestöjen toiminnan tulee liittyä ulkoasiainministeriön toimialaan. Hakukierroksen painopisteiden lähtökohtana on käytetty valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon (2016) painopisteitä ja tavoitteita.

Vuoden 2018 hakukierroksen painopisteet ovat sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö, konfliktinehkäisy ja rauhanvälitys, ihmisoikeudet ja demokratia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, sekä laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen tarkoitetusta valtionavusta järjestetään erillinen hakukierros.

Avustukset myönnetään, mikäli eduskunta myöntää vuoden 2018 valtion talousarviossa momentille esitetyn määrärahan. Avustus on yleisavustusta järjestön toimintaan vuodelle 2018. Avustusprosessiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakemusten tulee sisältää perustiedot järjestöstä, toiminnan ja tavoitteiden kuvaus, kokonaiskustannusarvio sekä selvitys omarahoitusosuudesta.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi, onko avustusta hakeva kansalaisjärjestö Suomessa rekisteröity ja oikeustoimikelpoinen, voittoa tavoittelematon yhteisö (rekisteröity yhdistys tai säätiö). Tukea ei myönnetä yksityishenkilölle tai ryhmille.

Valtionavustuksen määrän ja omarahoitusosuuden osalta noudatetaan valtionavustuslain 6 §:ää. Järjestöt kattavat lähtökohtaisesti osan tuettavan toiminnan kustannuksista itse. Hakemuksessa tulee esittää tältä osin riittävä selvitys. Hakemusten tulee olla ulkoministeriössä (Ulkoasiainministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto) viimeistään 17. marraskuuta 2017 klo 16.15. Kuoreen tunnus: Valtionavustushakemus.

Hakulomakkeita ja -ohjeita voi myös tiedustella sähköpostitse YK- ja yleisten globaaliasioiden yksiköstä osoitteesta: POL-50@formin.fi

Hakulomakkeen muotoilua on korjattu 6.11.2017 ja viittaukset ’hankkeeseen’ poistettu. Kuten hakuilmoituksessa ja -ohjeissa on mainittu, kyseessä on yleisavustus järjestön toimintaan. Sekä uudella että vanhalla hakemusformaatilla toimitetut hakemukset vastaanotetaan ja käsitellään yhteneväisesti.

Tämä dokumentti

Päivitetty 21.11.2017

Takaisin ylös