Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Matkustustiedotteet, 8.3.2016

Trinidad ja Tobago: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudatettava erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Rikollisuutta etenkin Trinidadilla. Hurrikaanikausi kesä–marraskuu.

Ajankohtaista

Latinalaisessa Amerikassa etenevästä zikavirusepidemiasta löydät lisätietoja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/virustaudit/zika

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia, matkapäätöksestä vastaa aina matkustaja itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta. Hätätilanteissa vastuu etsintä- ja pelastustoimista on paikallisilla viranomaisilla. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498) mukaisesti.

UM suosittelee erityisesti omatoimimatkaajille matkustusilmoituksen tekemistä. Ohjeet löytyvät osoitteesta matkustusilmoitus.fi (https://matkustusilmoitus.fi). Kattava matkavakuutus on tarpeen. Vakuutusehdot ja vakuutuksen voimassaolo on syytä selvittää ennen matkaa.

Yleinen turvallisuustilanne

Jengiväkivaltaa, aseellisia ja väkivaltaisia ryöstöjä esiintyy erityisesti Trinidadilla, mutta enemmissä määrin myös Tobagon saarella. Suurta varovaisuutta kannattaa noudattaa. Eri alueiden turvallisuustilanne on syytä tarkistaa paikan päällä hotellista tai viranomaisilta. Poliittiset jännitteet eri väestöryhmien välillä elävät edelleen pinnan alla.

Paikalliset hätänumerot Trinidad ja Tobagolla ovat:

poliisi 999 tai 555
palokunta 990
ambulanssi Trinidad 811
ambulanssi Tobago 639 4444
merivartiosto (rannikolla tapahtuvia hätätilanteita varten) 634 4440

Rikollisuus

Matkailu on tärkeä tulonlähde. Viranomaiset ovat pyrkineet panostamaan matkailijoiden turvallisuuteen, mutta väkivaltainen rikollisuus on kasvussa.

Oppaiksi itseään tyrkyttäviä kannattaa välttää. Arvotavaroista on syytä pitää erityistä huolta kuten yleensä matkustettaessa. Ryöstöriskin vuoksi matkailijoita kehotetaan välttämään liikkumista pimeän tultua jalkaisin hotellialueiden ulkopuolella. Iltaisin on turvallisempaa liikkua taksilla. Yleisesti ottaen on aina turvallisempaa liikkua ryhmässä varsinkin kaupunkien ulkopuolella ja autioilla rannoilla. Tobagon saarella syrjäisempiä Englishman's Bay ja King Peter's Bayn rantoja kannattaa välttää ryöstöriskin vuoksi.

Port of Spainissa kannattaa välttää erityisesti kaupungin itäosia, joissa väkivaltaisuus ja aseelliset ryöstöt ovat yleisiä. Eritystä varovaisuutta on syytä noudattaa karnevaalien aikana helmi-maaliskuussa. Myös omakotitaloja vuokraavien matkailijoiden kannattaa olla varovaisia.

Passista ja matkalipuista on syytä ottaa kopiot ja säilyttää ne erillään alkuperäisistä sekä lähettää skannatut kopiot omaan sähköpostiin. Passikopiota kannattaa pitää aina mukana. Myös luottokorttien tiedot on hyvä kirjata muistiin. Toimenpiteet helpottavat asioiden selvittelyä mahdollisissa varkaus- tai katoamistapauksissa. Mikäli passi katoaa tai varastetaan, tulee siitä tehdä ilmoitus paikalliselle poliisille.

Liikenne

Liikenne on vasemmanpuoleista. Vuokra-autolla ajettaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta sekä ryöstöriskin että teiden puutteellisen kunnon ja vaarallisen ajokulttuurin takia. Maassa on suhteellisen kattava joukkoliikennejärjestelmä sisältäen taksit, minibussit/pakettiautot ("Maxi-Taxi") sekä linja-autot.

Taksi on turvallisinta ottaa hotellista. Hotellien taksit ovat yleensä kalliimpia, mutta suhteellisen luotettavia. Taksimaksu on suositeltavaa sopia etukäteen.

Liikuttaessa Trinidadin Piarco-lentokentän ja kaupungin välillä kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta.

Luonnonolot

Kaatosateet ovat yleisiä iltapäivisin sadekaudella kesäkuusta marraskuuhun. Kostea kuumuus kannattaa huomioida sekä nestetasapainon että vaatetuksen osalta. Hurrikaanien normaalireitit ovat tähän saakka ohittaneet Trinidadin ja Tobagon saaret pohjoispuolelta, mutta rankkasateisiin on silti hyvä varautua. Tilannetta voi seurata osoitteesta http://www.nhc.noaa.gov./.

Maanjäristysriski on olemassa. Maanjäristystilannetta voi seurata University of the West Indies -yliopiston seismologiantutkimuslaitoksen sivuilta http://www.uwiseismic.com/.

Luonnononnettomuuden uhatessa tai sattuessa matkailijoita kehotetaan seuraamaan viranomaisten tiedotteita ja ohjeita.

Ekomatkailua pyritään edistämään erityisesti Tobagon saarella. Matkanjärjestäjiltä on aina syytä tarkistaa, että tarpeelliset turvajärjestelyt on huomioitu.

Terveys

Kattava matkustajavakuutus on tarpeen. Kotiuttamista edellyttävät kuljetukset sairas- ja kuolemantapauksien vuoksi ovat kalliita ja vaikeita järjestää ilman yksityistä matkustajavakuutusta. Lääkärinmaksu on varauduttava maksamaan ensin itse, sillä useimmat sairaalat tai lääkäriasemat eivät hyväksy ulkomaisten vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksia. Tämän vuoksi on hyvä olla mukana kansainvälinen luottokortti.

Dengue- ja chikungunyakuumetta esiintyy. Hiv- ja aids-tapauksia esiintyy suhteellisen paljon. Hepatiitti B- sekä lavantautitartuntavaara on mahdollinen.

Yksityiset sairaalat kykenevät hoitamaan tavallisimpia sairauksia, mutta vaativimmat tapaukset saattavat edellyttää siirtoa lähialueiden suurempiin sairaaloihin.

Matkailijan on aina hyvä selvittää ennakkoon matkakohteensa tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:

* Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
* Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
* Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Maastokuvioitujen vaatteiden käyttö sekä niiden tuominen maahan on kiellettyä.

Huumelait ovat ankaria ja huumerikoksista seuraa pitkät tuomiot.

Homoseksuaalisesta kanssakäymisestä voi saada vankilatuomion.

Veneilijöiden tulee rekisteröidä mahdolliset hallussa olevat ampuma-aseet satamaan saapuessaan.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Ajankohtaiset maahantulosäädökset tulee varmistaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15711&contentlan=1&culture=fi-FI

Yhteystiedot

Mexicon-suurlähetystö

Monte Pelvoux 111, 4. piso
Colonia Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
11000 CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO
+52 55 5540 6036

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Tämä dokumentti

Päivitetty 8.3.2016

Takaisin ylös