Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 10.5.2016

Bosnien och Hercegovina: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det är relativt lugnt i landet, men beredskapsnivån har höjts vid gränserna på grund av terrorhotet. Resenärer uppmanas att hålla sig till bebodda områden och att endast röra sig i naturen tillsammans med en guide. Undvik demonstrationer och massmöten.

Aktuellt

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer. För resebeslut ansvarar alltid resenären själv. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för säkerheten för alla människor som vistas inom landets område. I nödsituationer ansvarar de lokala myndigheterna för eftersöknings- och räddningsuppdrag. Utrikesministeriet och Finlands utlandsbeskickningar undsätter finländare i enlighet med lagen om konsulära tjänster. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse=sv före resan, särskilt om du reser på egen hand. Man ska inte åka på utlandsresa utan en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera försäkringsvillkor och försäkringens giltighet före resan.

Allmänna säkerhetsläget

Viktiga telefonnummer:
Allmänna nödnumret: 112
Polisen: 122
Brandkåren: 123
Ambulans: 124
Vägtjänst: 1282

I Bosnien och Hercegovina pågår fortfarande återuppbyggandet och fredsbyggandet efter kriget 1992­–1995. Kriget orsakade omfattade förstörelse i landet som utlyste sin självständighet 1992, och spåren efter kriget syns fortfarande i hela landet. Landets egen polisstyrkas kapacitet har förbättrats på ett avgörande sätt och säkerheten har ökat. Återuppbyggandet framskrider och de samhälleliga strukturerna håller på att stabiliseras. Det finns fortfarande internationella observatörer och fredsbevarare i landet.

Den största faran för resenärer ligger i tungt de minerade frontlinjerna och gränszonen mellan landets två entiteter Federationen Bosnien och Hercegovina och Republika Srpska. Bara en bråkdel av minorna har röjts.

Brottsligheten

Polisen: http://www.fup.gov.ba (Federationen Bosnien och Hercegovina) och http://www.mup.vladars.net/eng/index.php (Republika Srpska)

Trafiken

Trafikkulturen avviker betydligt från den finländska. Den som rör sig med egen bil ska vara särskilt försiktig. Trafiken är den största säkerhetsrisken i Bosnien och Hercegovina. De höga hasigheterna på motorvägarna, höga situationshastigheter på små vägar, våghalsiga omkörningar och vårdslös körstil på de smala vägarna i bergen och längs med kusten orsakar farliga situationer.

Det är obligatoriskt med vinterdäck 15.11–15.4. På vintern lönar det sig att också ha snökättingar om man kör i bergen. Gränsen för rattfylleri är 0,3 promille.

Naturförhållanden

Bosnien och Hercegovina ligger i ett seismiskt aktivt område och det förekommer en risk för jordbävningar. Kraftiga skalv som skulle orsaka stora skador förekommer dock sällan. Om det inträffar en jordbävning ska man följa de lokala myndigheternas anvisningar. I samband med störtregn finns det en risk för översvämningar och jordskred som kan orsaka stora skador.

Hälsoläget

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Hemtransport i fall av allvarlig sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan en privat försäkring.

Den offentliga hälso- och sjukvården håller inte västerländsk nivå.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som behövs. Du hittar information på följande webbplatser:

* Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
* Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
* Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, såsom villkor för passets giltighet eller viseringsskyldigheter. Aktuella inresebestämmelser bör kontrolleras med mållandets myndigheter, till exempel med landets närmaste beskickning.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15711&contentlan=3&culture=sv-FI

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Zagreb

Miramarska 23
10000 ZAGREB
CROATIA
+385 163 120 80


Jour:
När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 10.5.2016

Takaisin ylös