Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 17.12.2014

Miten UM on kehittänyt kriisivalmiuksiaan vuoden 2004 tsunamin jälkeen?

10 pointtia:

  1. Ulkoministeriön päivystys on kellon ympäri jatkuvassa valmiudessa reagoimaan mahdollisiin ulkomailla tapahtuviin suuronnettomuuksiin ja tarvittaessa käynnistämään kriisitoimet.
  2. Ulkoministeriössä on operatiivisena johtokeskuksena toimiva tilannehuone, joka aktivoidaan poikkeustilanteessa nopeasti. Kriisitilanteen yleisjohto ja tilannekuva ovat yhdessä paikassa.
  3. Kriisitilanteissa ulkoministeriöllä on nopea valmius lähettää erityiskoulutettu konsulikomennuskunta suomalaisten avustamiseksi.
  4. Ministeriöön on perustettu kriisitiimi, jonka tehtävä on ylläpitää teknisiä ja toiminnallisia kriisivalmiuksia sekä järjestää valmiusharjoituksia yhdessä Suomen ulkomaanedustustojen ja muiden viranomaisten kanssa.
  5. Ulkoministeriön, Suomen edustustojen ja kriisitehtäviin lähetettyjen tiimien väliset viestiyhteydet ovat parantuneet merkittävästi.
  6. Ulkoministeriö kouluttaa jatkuvasti edustustojen henkilökuntaa kriisitilanteita varten. Erilaisia kriisiharjoituksia järjestetään vuosittain yli 100.
  7. Kaikilla Suomen ulkomaan edustustoilla on säännöllisesti päivitettävät valmius- ja evakuointisuunnitelmat mahdollisia poikkeustilanteita varten.
  8. Kriisiviestinnällä on entistä monipuolisempi rooli kriisitilanteiden hoidossa. Nopeaa reagoimista vaativissa tilanteissa korostuvat erityisesti verkkoviestintä ja sosiaalisen median mahdollisuudet.
  9. UM tarjoaa sähköisen matkustusilmoituspalvelun kansalaisille, jotka haluavat ilmoittaa ulkomaanmatkastaan ministeriölle ja kohdemaassa toimivalle Suomen edustustolle (www.matkustusilmoitus.fi). Ilmoituksen tehneitä voidaan varoittaa akuuteista vaaratilanteista sekä tavoittaa nopeammin kriisitilanteen sattuessa.
  10. Ulkoministeriön yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden kanssa on tehostettu. EU-jäsenvaltioiden sekä pohjoismaiden välinen koordinaatio konsulikriisitilanteissa on parantunut selvästi. EU-jäsenvaltiot tekevät tiivistä yhteistyötä tilannekuvan jakamiseksi sekä unionin kansalaisten avustamiseksi ja tarvittaessa evakuoimiseksi.

Takaisin ylös