Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 9.4.2013

Arvio Twinning-toiminnasta "Suomenlahdelta Euroopan laidoille" julkaistu

Uunituoreessa raportissa esitetyn arvion mukaan Twinning-hankkeet tarjoavat erinomaisen kanavan viedä suomalaista hyvää hallintoa EU:n ehdokas- ja naapuruusmaihin.

Twinning - Suomenlahdelta Euroopan laidoilleVasta ilmestynyt Twinning-raportti "Suomenlahdelta Euroopan laidoille".

Suomi on osallistunut aktiivisesti ja hyvällä menestyksellä Twinning-toimintaan sen käynnistymisestä, vuodesta 1998 lähtien. Suomalaista eri hallinnon alojen asiantuntemusta on välitetty jo yli 150 Twinning-hankkeessa yli 20 eri edunsaajamaassa.

Kesällä 2012 Suomi sai 150. hankkeen Egyptissä, jossa kehitetään Egyptin koulutuksen laatua ja akreditointijärjestelmää suomalaisella ja saksalaisella asiantuntemuksella. Hankkeen toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Juhlavuoden kunniaksi ulkoasianministeriö päätti tilata selvityksen Twinning-toiminnan vaikuttavuudesta Suomen valtionhallinnossa. Raportin ”Suomenlahdelta Euroopan laidoille” julkistamistilaisuus järjestettiin 9. huhtikuuta ulkoministeriön tiloissa.                                       

Selvityksen mukaan Twinning-hankkeet ovat osoittautuneet erittäin käyttökelpoisiksi ja tehokkaiksi laajentumis- ja naapuruuspolitiikan toimeenpanon välineiksi. Twinning-toiminnan erityisenä vahvuutena pidetään sitä, että hankkeissa EU-maiden virkamiehet kouluttavat ja ovat vertaistukena oman alansa paikallisille kollegavirastoille.

Twinning tarjoaa erinomaisen kanavan viedä kansainvälisesti korkealle arvotettua Suomen julkista hallintoa ja asiantuntemusta sekä välittää parhaita käytäntöjä. Suomalaisilla virastoilla on hankkeissa toimiessaan mahdollisuus vaikuttaa EU:n ehdokas- ja naapurimaiden hallinnon ja lainsäädännön kehittämiseen ja omaan kansainväliseen toimintaympäristöönsä, millä on puolestaan merkitystä yhteistyössä EU:n eri foorumeilla samoin kuin käytännön yhteistyössä edunsaajamaan viranomaisten kanssa. Hankkeet ovat antaneet mahdollisuuden solmia hallinnonvälisiä suhteita ja luoneet hyviä vaikutuskanavia tulevaa EU-yhteistyötä varten.

Twinning-hankkeet ovat osoittautuneet myös virastojen työntekijöitä innostavaksi ja aktivoivaksi toiminnaksi. Virkamiehet ovat innostuneet hallinnon kehittämisestä ja ammentaneet hanketoiminnasta omaan sekä virastonsa työhön uutta energiaa ja innovaatioita.

Twinning-hankkeilla toimeenpannaan ja toteutetaan käytännössä EU:n laajentumis- ja naapuruuspolitiikkaa. Hankkeiden sisältö ja kohdentuminen hallinnon eri aloille rakentuu näissä politiikoissa yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden ja strategisten painopisteiden mukaisesti. Tavoitteena on edistää taloudellista ja yhteiskunnallista vakautta EU:n ehdokas- ja naapurimaissa sekä valmentaa EU:n ehdokasmaita EU-jäsenyyteen uudistamalla ja kehittämällä hallintoa sekä lainsäädäntöä.

Raportti kokonaisuudessaan PDF-muodossa:
 pdfSuomenlahdelta Euroopan laidoille

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Eija-Leena Linkola, puh. 0295 35 0671, Twinning-asiantuntija Heidi Lempinen, puh. 0295 35 0669.

Päivitetty 9.4.2013

Takaisin ylös