Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kauppaa tukeva kehitysyhteistyö - Suomen toimintasuunnitelma 2012−2015

Tämä toimintasuunnitelma 2012−2015 uudistaa kauppaa tukevaa kehitysyhteistyötämme hallituksen kehityspoliittisen toimenpideohjelman mukaisesti. Kehitysmaiden kaupankäyntikyvyn tukeminen on myös osa hallituksen taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelman tavoitteita. Yhteistyömme on ihmisoikeusperustaista.

Päätavoitteemme on edesauttaa ihmisarvoisten työpaikkojen ja yrittäjyyden mahdollisuuksien syntymistä, jotta köyhyys poistuisi ja ihmisarvoinen elämä olisi turvattu kaikille ihmisille YK:n vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteiden mukaisesti. Erityinen huomiomme kohdistuu naisten ja nuorten työllistymiseen, yrittäjyyteen sekä köyhimpien kehitysmaiden tukemiseen niiden pyrkimyksissä hyötyä kaupasta ja investoinneista.

Panostamme myös entistä enemmän naisten aseman ja sukupuolten välisen tasa-arvon parantamiseen, eriarvoisuuden vähentämiseen ja ilmastokestävyyteen kauppaa tukevassa kehitysyhteistyössämme. Pyrimme parantamaan tuloksellisuutta ja keskittymään suurempiin kokonaisuuksiin.

Tämä dokumentti

Päivitetty 4.4.2013

Takaisin ylös