Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 27.1.2009

Nuorten ryhmän kannanotto pureutuu ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan maailmanlaajuisesti

Kansanedustaja Ilkka Kanerva, ulkoministeri Alexander Stubb ja nuorten ryhmän puheenjohtaja Johan Ekman.Ulkoministeri Alexander Stubb otti vastaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen nuorten ryhmän kannanoton tiistaina 27. tammikuuta ulkoministeriössä järjestetyssä julkistamistilaisuudessa. Tilaisuudessa kuultiin kommenttipuheenvuoroja sekä ryhmän jäseniltä että kansalaisjärjestöjen ja ulkoministeriön edustajilta. Keskeisimmäksi tavoitteeksi ulko- ja turvallisuuspolitiikassa nuoret nostivat maailmanlaajuisen hyvinvoinnin edistämisen.

Nuorten ryhmä esitti kannanotossaan keskeisempiä aiheita Suomen ulkopolitiikasta sekä kysymyksiä, joista valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon käsittelyssä olisi ryhmän mielestä keskusteltava.

Nuorten kannanotto peräänkuuluttaa arvoille perustuvaa globaalia ulkopolitiikkaa, jossa esille nousevat vapaa ja demokraattinen maailma, ihmisoikeudet sekä maailmanlaajuinen rauha ja turvallisuus. Keskeisimmät asiat ulko- ja turvallisuuspolitiikasta nuoret tiivistävät viiteen ehdotukseen: Ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisimmäksi tavoitteeksi on otettava maailmanlaajuisen hyvinvoinnin edistäminen, Suomen keskeisin kansainvälinen viitekehys on Euroopan unioni, kehitys- ja ympäristöpolitiikka on tärkeä osa turvallisuuspolitiikkaa, Suomen kansallisen puolustusratkaisun on perustuttava sotilaalliseen liittoutumiseen ja valikoivaan asevelvollisuuteen sekä puolustusvoimain ylipäällikkyys on siirrettävä parlamentaariseen kontrolliin joko pääministerille tai puolustusministerille.

"Kaikki teesit ovat raikkaita, ytimekkäitä ja hyvin kirjoitettu. Kun luin raportin, innostuin. Tätä muotoa voisivat noudattaa tulevat ulko- ja turvallisuuspoliittiset katsauksemme", kehui ulkoministeri Alexander Stubb kannanottoa. Samalla hän antoi nuorille haasteen laatia oma EU-selonteko kevääksi ennen varsinaisen selonteon ilmestymistä.

Suomen puolustusratkaisu jakoi mielipiteet

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen nuorten ryhmäNuorten ryhmän puheenjohtaja Johan Ekman kertoi kannanoton tarkoituksena olleen ideoiden kokoamisen, jossa myös eriävät mielipiteet otettiin kuuluviin. Lopullinen raportti ei kaikilta osin edusta jokaisen ryhmän jäsenten näkemyksiä. Yksittäisiä kommentteja on otettu mukaan kannanottoon ja niitä kuultiin myös julkistamistilaisuudessa.

Tunteita ja eriäviä mielipiteitä 28 jäsenisessä ryhmässä nostatti erityisesti Suomen Nato-kanta sekä asevelvollisuuden järjestäminen. Nuorten kantaa sotilaallisesta liittoutumisesta Stubb kehui rohkeaksi. Myös nuoret saivat huomata, kuinka ongelmallinen Nato-keskustelu oikein on.

Nuorten ryhmän kannanottoa ja sotilaallista liittoutumista kommentoi myös ryhmän ulkoministerikautenaan asettanut eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Ilkka Kanerva, joka olisi toivonut kannanotossa pidemmälle vietyä pohdiskelua aiheesta. Hän kyseenalaisti sotilaallisen liittoutumisen ja muistutti, että jokin aika sitten liittoutumisella tarkoitettiin Varsovan liittoa. Nuorten ehdotusta valikoivasta asevelvollisuudesta, jossa palveluun astujat voidaan tarvittaessa määrätä, Kanerva ei allekirjoittanut, mutta oli yhtä mieltä siitä, että järjestelmä kaipaa muutoksia. Hän ehdottikin jokaiselle pakollista kansalaisvalmennusta, jossa opetetaan ratkaisemaan arkipäiväisiä kriisitilanteita. Halutessaan tästä voisi jatkaa perinteiseen asepalvelukseen.

"Kannanotto ei pyri miellyttämään. Toivottavasti se kuitenkin herättää ajatuksia, ja siitä tulee hyödyllinen työkalu päätöksenteossa", lausui ryhmän puheenjohtaja Johan Ekman.

pdf Nuorten ryhmän kannanotto (524 kt)

 

Tämä dokumentti

Päivitetty 28.1.2009

Takaisin ylös