Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 21.12.2007

Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutukset - uusi ulkoministeriön selvitys julki

Tiedote 290/2007
21.12.2007

Mitkä ovat Naton tehtävät ja toimintaperiaatteet? Minkälaisia vaikutuksia Nato-jäsenyydellä saattaisi olla Suomen kansainväliseen asemaan ja sotilaalliseen toimintaan? Entä paljonko kustannuksia Suomen jäsenyydestä aiheutuisi? Voisiko Suomi vaikuttaa Naton päätöksentekoon? Määräisikö Nato suomalaisia sotilaita johonkin operaatioon vastoin Suomen tahtoa? Mitä Nato odottaa jäsenkandidaateiltaan? Millaisia vaiheita Naton jäseneksi tulemiseen liittyy? Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan suurlähettiläs Antti Sierlan johdolla laaditussa ulkoministeriön selvityksessä "Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutukset". Selvityksen tavoitteena on antaa Suomen Nato-suhteesta käytävään keskusteluun sekä asiatietoa että näkökulmia.

Selvityksessä käydään läpi Naton tehtävät, toiminta ja kehitys sen Pohjois-Atlantin sopimuksella vuonna 1949 tapahtuneesta perustamisesta lähtien. Selvitys kartoittaa myös Naton organisaatiota, päätöksentekoa ja toiminnan kehityssuuntia. Lisäksi siinä valotetaan Naton yhteistyötä ja suhteita sekä EU:n, Yhdysvaltojen että Venäjän kanssa.

Nato-jäsenyyden vaikutuksia Suomen kansainväliseen toimintaan arvioidaan selvityksessä niin ikään. Esillä ovat niin Suomen toiminta EU:ssä kuin myös Suomen transatlanttiset suhteet sekä naapuruussuhteet. Myös vaikutuksia Suomi-kuvaan käydään läpi.

Selvityksen arviot Nato-jäsenyyden vaikutuksista Suomen sotilaalliseen toimintaan on laadittu tiiviissä yhteistyössä puolustusministeriön kanssa. Tässä kohdin käydään läpi muun muassa vaikutuksia Suomen oman alueen puolustamiseen, puolustussuunnitteluun, huoltovarmuuteen ja puolustusmateriaaliyhteistyöhön. Asevelvollisuusjärjestelmän ja mahdollisen Nato-jäsenyyden suhdetta selvitetään. Osallistumista Naton johtamaan sotilaalliseen kriisinhallintaan verrataan nykytilanteeseen.

Naton laajentumisen keskeisten periaatteiden osalta kartoitetaan liittokunnan uusia haasteita, laajentumisen sotilaallisia ja puolustukseen liittyviä vaikutuksia sekä muun muassa jäsenyyden budjettivaikutuksia. Lopuksi selvityksessä valotetaan Naton jäsenyysprosessin vaiheita ja aikatauluja sekä käydään läpi Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden oikeudellisia vaikutuksia.

Selvityksessä ei esitetä arviota Naton tai Suomen toimintaympäristöstä tai uhkakuvista, eikä siihen sisälly suosituksia. Selvitys pohjautuu pääministeri Matti Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelmaan, jossa todetaan, että Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden ja liittoutumisen vaikutukset selvitetään uuden turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelun yhteydessä. Osana tätä valmistelua ulkoasiainministeriössä laadittiin suurlähettiläs Sierlan nyt kyseessä oleva selvitys Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista.

Nato-selvitys

Lisätietoja: suurlähettiläs Antti Sierla, puh. 040 575 9297 ja ulkoministerin lehdistöavustaja Juha Kirstilä, puh. 040 552 8200

Tämä dokumentti

Päivitetty 21.12.2007

Takaisin ylös